»
Despre noi » Organizarea Companiei

Organizarea Companiei

In conformitate cu legislatia in vigoare si actul constitutiv al societatii SIFI CJ STORAGE SA, Adunarea Generala a Actionarilor este forul superior de conducere si decizie al companiei, care hotaraste activitatea acesteia. 

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei administratori:

Presedinte C.A. - Administrare Imobiliare S.A. prin Tic-Chiliment Valentin, C.V., Declaratie 
Membru C.A.     - Belei Corneliu Victor, C.V.
Membru C.A.     - Buda Dan Florin, C.V.

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie au fost alesi pentru un mandat de patru ani, pana in 27.04.2025, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Directorul General al societatii este Candea Calin, C.V.  

Regulamentul Consiliului de Administratie de Guvernanta Corporativa poate fi consultat aici.


Parteneri: